Spår till Kubal i Sundsvall kan försvinna

Den planerade kombiterminalen och logistikparken vid Petersvik i Sundsvall kan innebära att aluminiumtillverkaren Kubal förlorar sin järnvägsanslutning, rapporterar Sundsvalls Tidning. 

Just nu håller Sundsvalls kommun på att titta på framtida godstransporter i kommunen. Något som inte minst påverkas av en ny kombiterminal och logistikpark vid Petersvik.

– Det finns ett förslag om att ta bort industrispåret från Kubal och i stället köra det godset via nya E4-bron mot logistikparken, säger  Niklas Bergström, samhällsplanerare på Sundsvalls kommun till st.se.

Planer som det inte jublas alltför högt åt på aluminiumfabriken Kubal.
– Halva godsmängden, 50 000-60 000 ton, lämnar oss via järnväg och det är en lösning vi gärna vill behålla, säger Eddy Magnusson, marknadschef och vice vd på Kubal.

Från kommunens sida finns dock inga planer på att “köra över” Kubal i den här frågan:

– Det här förslaget bygger på en grov studie, vi får nu mer titta på detaljer och naturligtvis föra samtal med Kubal för att hitta bra lösningar för deras del om förslaget genomförs, säger Niklas Bergström.

Det är två enskilda faktorer som ligger bakom förslaget:

Industrispåret till Kubal går idag via södra kajen – ett område kommunen vill utveckla till annat, bland annat bostäder.

Järnvägsvagnarna från Kubal växlas idag in i större tågsätt vid
bangården på stationsområdet. En rangering som kan komma att försvinna
då logistikparken är utbyggd.

Kommunen har tidigare haft planer på att bygga en station för rangering i Njurunda, men det ser man i dag inte som någon bra lösning. Vad gäller industrispåret till Akzo Nobel påverkas det inte om spåret till Kubal försvinner.

– Det spåret går inte via södra kajen och dessutom finns det andra bestämmelser kring deras gods som gör att det måste gå på järnväg. I en framtid kan det då gå till Petersvik för växling, säger Niklas Bergström.

Kritiker påpekar att det blir fler lastbilstransporter om Kubals industrispår försvinner. Det är helt emot kommunens planer att minska koldioxidutsläppen. Sundsvalls politiker ska till veckan få information om förslagen.