Trafiksäkerhet och förarvillkor på EU:s transportministermöte

december 3, 2018 Transport
Nya regler om utstationering, cabotage, kör- och vilotider och färdskrivare är några frågor EU:s transportministrar ska behandla när de träffas i Bryssel 3 december. Ministrarna ska även enas om nya regler för vägsäkerhet och marknadstillträde inom vägtransportsektorn.

EU:s transportministrar ska ta ställning till ett antal förslag om marknadstillträde inom vägtransportsektorn och sociala villkor för förare. Förslagen innehåller nya bestämmelser om förares körtider och vilotider, positionsbestämning med hjälp av färdskrivare, utstationering av förare i andra medlemsländer samt cabotage och etablering av vägtransportföretag inom EU.

Ministrarna förväntas också komma överens om ett utkast till direktiv om att främja kombinerad transport med olika trafikslag.

Transportministrarna ska även behandla ett förslag om trafiksäkerhet på vägar. Förslaget ställer krav på den som ansvarar för att bygga och sköta vägar att systematiskt ta hänsyn till trafiksäkerhet vid både skötsel och nybyggnation.

Det österrikiska ordförandeskapet kommer också att rapportera om förhandlingsläget om förslaget om att avskaffa de säsongsbaserade tidsomställningarna samt om förslaget att uppdatera tågresenärers rättigheter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige på mötet i Bryssel.