Ökade transportpriser räddade åkerinäringen 2022

oktober 28, 2023 Transport

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar på en fortsatt ökad efterfrågan på tunga godstransporter på väg under 2022 trots svagare byggkonjunktur. Den totala  omsättningen ökade kraftigt för näringen. En stor anledning är höjda transportpriser på grund av kraftiga kostnadsökningar på bränsle. Antalet konkurser var relativt låg under 2022 men på grund av den svaga kronan har de tyvärr ökat under 2023.

Klicka här för den färska rapporten!