Modernare regler om fraktsedlar

juni 27, 2019 Transport
Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att regleringen av godstransporter på väg ska anpassas till elektroniska fraktsedlar.

Enligt regeringens förslag ska en elektronisk fraktsedel likställas med en fraktsedel i pappersform.

“De nuvarande reglerna är föråldrade och utgår från att en fraktsedel ska upprättas i pappersform”, skriver man i ett pressmeddelande.  Därför föreslår regeringen en reglering som underlättar för företagen att använda elektroniska fraktsedlar genom att likställa dessa med fraktsedlar i pappersform.

Förslagen grundas på att Sverige tillträder ett tilläggsprotokoll till den så kallade CMR-konventionen som reglerar godstransporter på väg. Protokollet reglerar egentligen bara internationella transporter men regeringen föreslår att även regleringen av fraktsedlar vid inrikes vägtransporter anpassas med elektroniska fraktsedlar.