Miljonböter för åkare i Kalmar

april 17, 2012 Transport

Enligt en nyligen avkunnad dom i Kalmar tingsrätt ska ett åkeri tillsammans med sin åkare solidariskt betala över åtta miljoner kronor till GDL Transport Öst AB, rapporterar Svensk Åkeritidning.

Till detta belopp kommer rättegångskostnader på närmare en miljon kronor. Anledningen till domen är en tvist kring en konkurrensklausul i ett överlåtelseavtal mellan parterna.
Åkaren och hans bolag ingick 2008 ett transportöravtal med GDL. Med några undantag fick man därefter inte träffa avtal med eller fakturera kunder direkt. Enligt en särskild klausul i avtalet ska varje kontraktsbrott beivras med ett vite på 100 000 kronor. Med hjälp av egen dokumentation kunde GDL visa att åkeriet och åkaren brutit mot avtalet vid 81 tillfällen.
Åkaren hävdade dock att det aktuella avtalet är så konkurrensbegränsande att det går stick i stäv med såväl svensk rätt som EG-rätten. Anledningen till de hävdade kontraktsbrotten var enligt honom att han fått för få uppdrag av GDL. Han menade också att de kunder det handlade om ändå inte ville anlita det stora logistikföretaget.
En viktig fråga var om åkaren eller åkeriet, som ägs till hundra procent av hans hustru, skulle betraktas som en part. Åkaren själv hävdade att så inte var fallet. Han såg sig som en tredje part, som inte omfattades av kontraktet mellan åkeriet och GDL. Tingsrätten var emellertid av annan mening och ansåg att åkeriet och åkaren skulle dela på de utdömda bötesbeloppen.
Åkarens advokat Andreas König bekräftar för Svensk Åkeritidning att en överklagan har lämnats in till hovrätten. I övrigt har han inga kommentarer till domen.
 


Läs mer