Elgiganten Logistik startar flöde med HCT-ekipage till Finland

december 1, 2023 Miljö/CSR , Transport

Idag, den 1 december, blir det allmänna svenska vägnätet godkänt för lastbilsekipage med en längd upp till 34,5m. Elgiganten Logistik tillsammans med InQuire, har under hösten legat i startgroparna för att vara redo att dra nytta av dessa HCT, High Capacity Transport- eller DUO-fordon som de också kallas. Detta skapar förutsättningar för mer kostnadseffektiva transporter och minskad miljöbelastning genom väsentligt större volymer per transport.

Elgiganten Logistik samarbetar sedan 10 år med InQuire, ett LogTech-företag med ambition att alltid ligga i framkant, oavsett om det gäller att driva på för bättre villkor för chaufförer, mer hållbara transporter, eller som i det här fallet, att använda den senaste tekniken för ökad energieffektivitet och därmed lägre kostnader.
I ett initiativ under namnet SDC, Sustainability Distribution Concept, samarbetar de båda företagen när det gäller användande av nya bränsleslag (el, vätgas) i kombination med största tillåta lastbärare.

Som ett tydligt led i detta arbete startar Elgiganten Logistik idag, tillsammans med InQuire och den finska transportören Ahola Transport, upp ett flöde från Elgiganten Logistiks nordiska distributionscentral i Torsvik, söder om Jönköping, till butiker och terminaler i Åbo och Helsingfors-området. För ytterligare minskad mijöbelastning är detta ekipage utrustat med en e-trailer, en trailer med en egen el-motor, för minskad bränsleförbrukning.

– Vi ser detta som ett naturligt och viktigt steg mot mer energieffektiva transporter, vilket är ett måste för att transportbranschen skall klara av den stora förändring som den står inför för att möta uppsatta hållbarhetsmål. Detta är något som vi på InQuire verkligen brinner för och som passar väl in under vår paroll – Game-changing Logistics, och det är jätteroligt att vi kan ta dessa stora lastbärare i bruk nu, säger Jesper Lundqvist, affärsområdeschef hos InQuire.

Joakim Eriksson, Head of Planning & Distribution på Elgiganten Logistik och Peter Sund, Sales Manager på Oy Ahola Transport Abp. är också mycket positiva till det nya tillståndet:
– Detta är något som vi verkligen välkomnar eftersom det tar oss närmare vår målbild när det kommer till vårt hållbarhetsarbete – nämligen att minska utsläppen av CO2e. Vi på Elgiganten Logistik arbetar efter orden ”logistik med hjärtat” som bland annat betyder att vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Det här nya tillståndet ger oss ännu mer flexibilitet att göra just det, säger Joakim Eriksson.

– Vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt att effektivisera och köra mer hållbara transporter. I Finland har vi haft möjlighet att köra dessa ekipage länge, men att vi nu också kan köra gränsöverskridande ger oss en betydligt större flexibilitet, avslutar Peter Sund ett pressmeddelande.

Ämnen