Logicenters bygger solcellsanläggning med Frigoscandia

december 1, 2023 Fastigheter , Logistiklägen , Miljö/CSR
Logicenters bygger solcellsanläggning med Frigoscandia

Logicenters fortsätter att satsa på förnybar energi i sina fastigheter. Nu kommer logistikfastighetsaktören att bygga en av företagets största solcellsanläggningar tillsammans med Frigoscandia i Hyllinge.
Trots rådande energikris och en vikande konjunktur fortsätter Logicenters sitt hållbarhetsarbete genom utbyggnad av solenergi på fastigheternas tak. Tillsammans med entreprenören Soltech kommer man nu att installera solceller på Frigoscandias nya logistikanläggning i Hyllinge. Fastigheten kommer att få Logicenters femte största solcellsanläggning med en installerad effekt på 3571 kWp som täcker en yta motsvarande fem fotbollsplaner. Med den nya anläggningen kommer Logicenters totalt erhålla en installerad effekt om 38 MW. Därmed stärker företaget sin position som det fastighetsbolag med flest solceller – både när det gäller absoluta tal och sett till förvaltad yta.
– Det är viktigt för oss på Logicenters att ta ett stort ansvar kring energiomställningen. Skåne län är det område i Europa med lägst produktionskapacitet i förhållande till förbrukning, så det känns extra viktigt att vi bygger här i Hyllinge och hjälper till att avlasta elnätet i regionen. Elen från solcellerna kommer att användas direkt i anläggningen och sänka behovet av köpt el med närmare 25 procent”, säger Jon Malmsten, Solenergiexpert på Logicenters.
Frigoscandias nya fastighet på 36 000 m2 förväntas stå klar under sista kvartalet av 2024 och kommer att vara speciellt anpassad för lagring av livsmedel i flera temperaturzoner. Detta passar extra bra för solceller eftersom det kommer behövas mer el ju mer solen skiner för att bibehålla kylan.
– För oss på Frigoscandia är det helt naturligt att integrera solceller på våra fastigheter för att minska vårt klimatavtryck och även bidra till våra kunders hållbarhetsmål. Elektrifieringen i samhället sker i snabbare takt än vad elnätet är rustat för. Därför ser vi solceller som en självklarhet för att bidra till samhällsnyttan genom att avlasta nätet när möjligheten finns, säger Mårten Koshko, COO Warehousing & Real Estate på Frigoscandia.