Best köper budfirma i Jönköping

oktober 24, 2019 Transport

Den 1 mars i år etablerades Best Transport i Jönköping genom förvärvet av June Express distribution. Nu är det klart att Best Transport expanderar ytterligare i Sveriges logistikcentrum genom att också förvärva budverksamheten hos June Express.

– Genom förvärvet av budverksamheten får vi en större fordonsflotta och kan erbjuda våra kunder ett utökat tjänsteutbud samt en större tillgänglighet. Vår ambition är också att erbjuda e-handlare och 3PL-aktörer i regionen de snabbaste leveranstiderna till centrala marknader så som Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn. Här kommer den möjlighet vi erbjuder till senare cut-off tider för samma dag, eller dagen efter-leveranser vara nyckeln, kommenterar Johan Wadsby, affärsområdeschef för Best Transport Jönköping.

June Express meddelade redan i våras att företaget ska fokusera på kärnverksamheten flytt och därmed avyttra budverksamheten som har en årlig omsättning på ca 10 MSEK.