Ökad fraktkapacitet Karlshamn-Klaipeda

mars 10, 2016 Sjöfart , Transport

Fortsatt ökad efterfrågan på fraktvolymer till och från Baltikum leder till ytterligare expansion i Karlshamn och får nu rederiet DFDS att sätta in en tredje färja mellan Karlshamn och Klaipeda.

Den danska rederi-och logistikkoncernen DFDS har haft en gynnsam utveckling av trafiken mellan Karlshamn och Klaipeda med många rekordår. 2015 var inget undantag.
Fraktvolymerna ökade med 5% och 7% på passagerarsidan, jämfört med 2014.
– När sanktionerna mellan EU och Ryssland trädde i kraft för ett par år sedan fanns ju en oro att detta skulle påverka oss negativt. Men även om gods-mängderna till Ryssland har minskat så har utvecklingen till de baltiska länderna tvärtom varit mycket positiv, säger Lars Malmström, platschef på DFDS i Karlshamn.
Därför kommer DFDS med start från och med april att sätta in Ro/Pax-fartyget Patria Seaways med två extra rundturer per vecka mellan Karlshamn och Klaipeda.
– Det blir inledningsvis avgångar som är anpassade till den stora efterfrågan på fraktkapacitet med sena avgångar från Karlshamn på måndagar och fredagar. Men vi planerar också att utöka trafiken till tre avgångar per vecka under sommaren då vi har större efterfrågan på passagerarkapacitet och då med en tidtabell som passar resenärerna bättre, fortsätter Lars Malmström.
Patria Seaways har tidigare varit i trafik på linjen från 2004, men byttes 2011 till större tonnage och kommer nu tillsammans med Optima Seaways och Victoria Seaways trafikera Karlshamn – Klaipeda med totalt 9 rundturer per vecka.