Gods drabbas hårdast av eftersatt järnvägsunderhåll

Strul med järnvägen kostar miljarder varje år, rapporterar Dagens Arbete och Sekotidningen, som gemensamt tagit fram en artikelserie om vad som krävs för att rädda järnvägen på övre Ådalsbanan och sträckan Boden-Bastuträsk. För järnvägskaoset drabbar både industrin och jobben.

Dubbelt så mycket pengar läggs på underhåll i år jämfört med för tio år sedan. Ändå återkommer ord som kris, kaos och haveri när den svenska järnvägen diskuteras. Industrin måste ständigt parera för störningar. Dagens Arbete och Sekotidningen har tagit reda på vad som krävs för att rädda transporterna.

Rena godstrafiksträckor prioriteras lågt när underhållspengar fördelas. Ett exempel är övre delen av Ådalsbanan som försvunnit ur Trafikverkets upprustningsplaner. För industrin ingår den knappt fem mil långa sträckan i ett transportnät – tar man bort en bit faller hela systemet.

I höstas röstades regeringens budget ned och en satsning på ytterligare 5 miljarder kronor till underhåll försvann. Trafikverket ställde in flera planerade arbeten, bland annat sträckan mellan Boden och Bastuträsk på Stambanan genom övre Norrland, som är i så dåligt skick att rälsen måste bytas ut.

Dagens Arbete och Sekotidningen har tillsammans granskat dessa två sträckor som industrin lyfter fram både som viktiga och i så dåligt skick att företagen ständigt måste vara beredda att lösa problem som uppstår.

Läs artikeln på Dagens Arbetes hemsida:

Kaos på järnvägen hotar jobben

 


Läs mer