Kalmar hamn går med i Ostkusthamnar i samverkan

september 18, 2014 Sjöfart , Transport

Ostkusthamnar i samverkan, OHS, fortsätter att växa. I veckan anslöt sig Kalmar hamn, vilket gör att gruppen nu utgörs av tio hamnar – från Kalmar i söder till Piteå i norr. Mats Gustafsson, VD för Kalmar hamn ser fram emot att bidra till ökat fokus på sjöfartsfrågor.

– Ostkusthamnar i samverkan lyfter att sjöfartens lediga kapacitet bör utnyttjas på ett mer effektivt sätt i transportsystemet, säger Mats Gustafsson.

Erik Froste, vd för Södertälje hamn och en av initiativtagarna bakom OHS ser positivt på att fler hamnar ansluter.

– Vi driver frågor som kommer att skapa bättre förutsättningar för svensk sjöfart. Att alltfler ansluter sig visar att politikerna på allvar måste ta tag i transportplaneringsfrågorna, säger Erik Froste.

OHS är en sammanslutning av nu tio hamnar som verkar för att sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen och på så vis bidra till ett hållbart transportsystem. Initiativet syftar till att uppmärksamma att dagens ensidiga investeringar i landtransportsystemet är ohållbara – både avseende miljö, kapacitet och konkurrenskraft. OHS vill sticka hål på miljömyterna om sjöfarten. Genom att informera och debattera visar OHS hur sjöfarten kan lösa Sveriges transportsystem.

OHS består nu av Gävle Hamn AB, Hargs Hamn AB, Norrköpings Hamn&Stuveri AB, Stockholms hamnar, Mälarhamnar AB, Södertälje Hamn AB, Oxelösunds Hamn AB, Umeå hamn, Piteå hamn och Kalmar Hamn


Läs mer