Hundrade fartyget under svensk flagg

februari 22, 2019 Sjöfart

I veckan firades att den svenskflaggade handelsflottan har vuxit och nu passerat hundrastrecket i och med Gotlandsbolagets fartyg Visborgs flaggval. 

I veckan firade nätverket sjöfartsnätverket Blå Tillväxt att flottan av svenskflaggade fartyg nu består av 100 fartyg, under närvaro av bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth och ordförande i riksdagens trafikutskott Jens Holm.

– I och med att sjöfartsbranschen blir starkare nationellt får vi också en starkare och mer trovärdig röst internationellt. På så sätt kan vi driva de viktiga hållbarhetsfrågorna i både FN och EU, kommenterar Rikard Engström för Svensk Sjöfart.

–  Vid tidigare beräkningar har vi sett att en ökning av den svenska handelsflottan leder till fler jobb, ökad tillväxt och bättre klimat. Firandet av 100 svenskflaggade fartyg är därmed mycket glädjande för alla cirka 100 000 anställda i sjöfartsbranschen. Att trenden fortsätter åt rätt håll är ett resultat av att beslutsfattare, politiker och fackliga parter arbetar mot samma mål och vi är stolta över att vara en del av den utvecklingen, kommenterar Kenny Reinhold ordförande för Seko Sjöfolk.

– Att vi har möjlighet att fira 100 svenskflaggade fartyg är stort och vi ser att trenden går åt rätt håll. Blickar vi framåt är målet ännu inte nått då vi skulle behöva betydligt fler svenskflaggade fartyg för att vara väl rustade i händelse av kris; det är viktigt för Sverige både i freds- och kristider att den svenska handelsflottan är stark och att vi tillsammans fortsätter arbeta för konkurrenskraftig svensk sjöfart, kommenterar Mikael Huss vd för Sjöbefälsföreningen.