Försenat slussprojekt blir en miljard dyrare

februari 21, 2019 Sjöfart

Ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss skulle bli klar i år. Men en miss av entreprenören gör att arbetet försenas med två år och blir runt en miljard kronor dyrare, enligt Sjöfartsverket.

– Vi vill nu att leverantören byter ut sin projektledning, byter arbetsmetoder och förstärker kompetensen, säger generaldirektör Katarina Norén till TT.

Syftet med det så kallade Mälarprojektet är att öka Sveriges konkurrenskraft genom att möjliggöra för större fartyg att passera.

Förseningen gör att arbetet med Södertälje kanal och sluss väntas bli klart först under andra halvan av 2021. Samtidigt ökar kostnaden från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor.

Enligt Sjöfartsverket har entreprenören inte tagit tillräckligt stor hänsyn till den geologiska undersökningen av marken.

– Vi är väldigt besvikna. Det är en erfaren leverantör, men här har arbetssättet inte fungerat. Geologin i marken har gjort det svårare än förväntat att bygga slussen på det här sättet, säger Katarina Norén.

Sjöfartsverket har bytt ut sin projektledning och kräver att entreprenören gör det samma.