Tre miljarder i EU-stöd för att utveckla eltransporter

december 12, 2019 Miljö/CSR , Transport
Tre miljarder i EU-stöd för att utveckla eltransporter

Sverige får miljarder för att utveckla eldrivna transportlösningar Foto Einride.

EU-kommissionen beslutade i måndags att godkänna Sveriges ansökan om stöd för uppbyggnaden av elektromobilitetslabbet SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB). Godkännandet görs inom ramen för ett så kallat ”viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse” (IPCEI) som EU bildat för att främja batteriproduktionen inom den Europeiska unionen.

SEEL ägs av statliga forskningsinstitutet RISE tillsammans med Chalmers tekniska högskola och är en nationell testbädd för att utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon såsom fartyg och elfartyg, inklusive batteriutveckling. SEEL kommer bli ett av få testcenter i Europa som kan tillhandahålla provning för alla de delar som elektrifierade transporter kräver.

– Klimatförändringarna är en av mänsklighetens stora utmaningar. Att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn är avgörande. SEEL ska underlätta omställningen till en elektrifierad transportsektor. Satsningen på SEEL syftar också till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, kommenterar näringsminister Ibrahim Baylan.

Sommaren 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att för perioden 2018–2021 lämna stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. Uppdragets genomförande har dock försenats på grund av att processen med att få ett godkännande av det statliga stödet från EU-kommissionen har varit mer omfattande än vad som först förutsågs. EU-kommissionen har nu godkänt att det statliga stödet till elektromobilitetslabbet SEEL sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett EU-projekt som täcker en viktig europeisk värdekedja. I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater som omfattar totalt 3,2 miljarder € i statligt stöd och beräknas pågå till 2031.

Beslutet innebär att bygget kan påbörjas men att grunden för statsstödsansökan ändras jämfört med regeringens ursprungliga uppdrag till Energimyndigheten sommaren 2018 för att återspegla att SEEL deltar i ovan beskrivna IPCEI. Regeringen har idag därför fattat regeringsbeslut som möjliggör för Energimyndigheten att utbetala stödet. Tidplanen för projektet har förskjutits något och labbet väntas stå färdigt under 2022.