Vägpaketet i mål

december 12, 2019 Arbetsmarknad , Transport

EUs vägpaket är i mål, vilket bland annat innebär av chaufförer i Sverige kommer behöva följa svenska regler. Foto Transportstyrelsen

Överenskommelsen om det så kallade vägpaketet, som innehåller tre lagförslag: utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder, s.k.cabotagetransporter, är nu i mål, det rapporterar Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) i ett pressmeddelande. 

 Trepartsförhandlingen med Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har kommit till vägs ände, konstaterar Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) gruppledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentets transportutskott.

– Äntligen har vi gått i mål. I över tio år har vi socialdemokrater drivit på för nya schyssta villkor på våra vägar. Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut, säger europaparlamentariker Johan Danielsson.

Paketet med de tre lagförslagen presenterades våren 2017 och efter 2,5 års förhandlingar i Europaparlamentet och bland medlemsländerna i Rådet kunde en överenskommelse nås tidigt på tisdagsmorgonen.

– Det är en historisk händelse. Efter ett årtionde av förhandlingar och politiska deklarationer har vi lyckats enas om nya regler för den europeiska vägtransportmarknaden. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på vägarna och få ett slut på det hänsynslösa utnyttjandet av människor, säger en trött men lättad Johan Danielsson.

Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter.

Överenskommelsen inkluderar även att alla lastbilar inklusive lätta lastbilar måste följa alla regler, att föraren måste återvända till hemlandet minst var tredje vecka, att lastbilen måste återvända till landet där den är registrerad minst var åttonde vecka och att alla lastbilar måste ha GPS (även kallad färdskrivare) för att kunna kontrollera alla nya regler.

Det blev även en överenskommelse kring rimliga kör- och vilotider, där nuvarande regler kvarstår för nationella transporter och busstransporter.

– Det här kommer att städa upp transportmarknaden enormt mycket. Förutom bättre regler har vi dessutom fått verktyg som är helt nödvändiga för att vi ska kunna kontrollera de nya reglerna, konstaterar Johan Danielsson.


Läs mer