Svaveldirektiv får industrin att flytta produktion

september 14, 2012 Miljö/CSR , Produktion , Transport
Svaveldirektiv får industrin att flytta produktion

UPM-Kymmenes anläggning i Raumo, Finland. Foto: UPM

Den finländska massa- och pappersjätten UPM-Kymmene hotar att flytta produktion av 300 000 ton papper årligen från Finland till Centraleuropa om de föreslagna sänkningarna av svavelhalten för fartygsbränsle går igenom, skriver finsk fackpress.

I Finland utvecklas kostnaderna kontinuerligt i fel riktning: energi, råvaror, logistik, arbetskraft, arbetstid, flexibilitet, anser UPMs finanschef Jussi Pesonen.

Även i Sverige har direktivet, som innebär att den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle sänks betydligt mer i Östersjön än i övriga EU-farvatten, mött hård kritik.

EUs förslag om nya svavelkrav på sjöfart i Östersjön slår mot svensk ekonomi och konkurrenskraft, skrev t ex branschorganisationen Skogsindustrierna tidigare i år och hänvisade till Sjöfartsverkets beräkningar, som säger att de nya gränsvärdena innebär fördyringar för skogsindustrin med 1,3 miljarder SEK per året.

De nya reglerna innebär att den högsta tillåtna svavelhalten i bränsle för fartyg som trafikerar Östersjön sänks till 1/10-del 2015. Det kontroversiella är att gränsvärdet utanför Östersjön, bara sänks 50 procent och först 2020.

Källa: Direkt
 


Läs mer