Stockholms trängselskatt höjs från årsskiftet

november 29, 2019 Miljö/CSR , Transport

Trängselskatten utökas och höjs från och med den 1 januari 2020, för att förbättra framkomligheten i Stockholm. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter, såsom berörda kommuner och Region Stockholm.

– Trängselskatten är ett styrmedel som gör att trafikanter till viss del lägger om sina resvanor, till exempel genom att ändra tidpunkt för resan, färdmedel, eller målpunkt. En ny betalperiod på morgonen införs, eftersom trängseln börjar allt tidigare på dagen, kommenterar Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket.

Förändringen innebär en utökning i tid, höjning av vissa belopp samt en uppdelning i hög- och lågsäsong:

  • Skatteperioden tidigareläggs med en halvtimme på morgonen, det vill säga att trängselskatt även tas ut på morgonen klockan 6.00–6.29.
  • Trängselskatt tas också ut de fem första vardagarna i juli samt dag före vissa helgdagar.
  • Trängselskatten delas in i hög- och lågsäsong, med högre belopp för rusningstimmarna på morgnar och eftermiddagar under högsäsong.
  • Den sammanlagda skatten per dygn och bil blir högst 135 kronor under högsäsong.

Skatteintäkterna från trängselskatten bidrar till finansiering av infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen.