DFDS sätter in större fartyg mellan Gbg–Belgien

november 29, 2019 Sjöfart
Det nya fartyget DFDS Hollandia premiäranlöper Göteborgs hamn. Imorgon avgår fartyget lastat till Gent. Bild. Göteborgs Hamn AB.

Nu sätter rederiet DFDS in ett nybyggt, större rorofartyg mellan Göteborg och Belgien. Det nybyggda fartyget Hollandia Seaways är ett av världens största och innebär en total kapacitetsökning till och från Göteborgs hamn på över 600 trailers i veckan.

Det nya fartyget som nyligen levererats från Jinling Shipyard i Kina är 237,4 meter långt och 33 meter brett. Lastkapaciteten motsvarar en sträcka på 6,7 kilometer uppradade lastbilstrailers och kan ta upp emot 450 trailers. Jämfört med fartyget Petunia Seaways som nu ersätts, ökar lastkapaciteten med ungefär 50 procent, samtidigt som fartyget totalt sett är bränslesnålare.

– Hollandia är också en hållbar satsning som både avlastar våra tungt belastade vägar och minskar fartygens miljöpåverkan på våra hav, säger Morgan Olausson, vd på DFDS Seaways, i ett pressmeddelande.

Stora volymer mellan Göteborg och Belgien

2018 blev det nionde året i rad som trafiken ökar på linjerna mellan Göteborg och de belgiska hamnarna i Gent och Zeebrugge. Under perioden har volymerna på Belgien dubblats och antalet avgångar ökat från 12 till 16, enligt Göteborgs Hamn AB. Utöver DFDS är det rederierna CLdN och EML som trafikerar hamnarna i Belgien till och från Göteborg.

Det skeppas bland annat fordon, industrikomponenter, stål och skogsprodukter mellan länderna. Det är varuslag med stor efterfrågan, menar Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

– Sedan är upptagningsområdet stort och omfattar hela Beneluxområdet, Tyskland och Frankrike. Många svenska exportvaror lastas också om i våra belgiska hamnar för vidare transport till andra europeiska marknader. Rederiernas goda service med stor kapacitet och hög frekvens till dessa marknader är viktiga framgångsfaktorer, säger Jacob Minnhagen.

Möter upp på landsidan
Samtidigt har hamnbolaget Göteborgs Hamn AB inlett ett tungt investeringsprogram i Göteborgs hamn. Redan nu är Arken kombiterminal ett faktum alldeles intill roroterminalen, som hanterar stora volymer järnvägs- och lastbilsgods som lastas om till fartyg.

Under 2020 öppnar också en helt ny, spåransluten omlastningsterminal – Sveaterminalen – där bland annat stora mängder inkommande skogsprodukter kommer att lastas om för vidare transport sjövägen till kontinenten. Lägg därtill Arendal 2 med ny terminalyta om 220 000 kvadratmeter som skapas i anslutning till hamnens roroterminaler, samt den en miljon kvadratmeter stora logistikpark som växer fram i hamnens bakland.

– Vi arbetar långsiktigt för att möta marknadens behov, och det är ett pussel vi lägger tillsammans med terminaloperatörer, rederier, fraktköpare, stat, stad och det övriga näringslivet för att säkerställa att Göteborgs hamn fortsatt är det självklara godsnavet i det svenska transportsystemet, kommenterar Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB.