Litiumbatterier klassade som farligt gods  

maj 30, 2018 Miljö/CSR , Transport

litiumbatterier klassas nu som farligt gods. Foto: El-kretsen.

Litiumbatterier har blivit klassade som farligt gods. Det betyder nya riktlinjer och nya rutiner för insamling och transport av litiumbatterier.  

– Vi har fått lägga om våra rutiner helt, men det är fortfarande vissa oklarheter kring hanteringen, kommenterar Jonas Nilsson, transportledare på Halmstad Bärarelag, som transporterar litiumbatterier.   

Halmstad Bärarelag är ett av cirka tio åkerier som har avtal med El-kretsen om att transportera insamlade batterier. Insamlingen har pågått i många år, men först i höstas infördes helt nya rutiner för litiumbatterier. Orsaken är en ny transportlagstiftning som klassar litiumbatterier som farligt gods. Nu ska litiumbatterier separeras från vanliga batterier på återvinningscentralerna för att höja säkerheten.

– Litiumbatterierna läggs i en särskild box, när ett lager är fullt ska det täckas med vermikulit innan nästa lager batterier läggs ovanpå, säger Jonas Nilsson.

När boxen är full kommer åkeriet och hämtar batteriboxen för att sedan transportera den till slutstationen hos Renova i Göteborg.

– Eftersom vi inte fyller en bil på varje tur har vi ett mellanlager på vår anläggning i Halmstad. Där förvarar vi boxar med litiumbatterier tills vi har cirka 30 stycken till en full bil.

230 ton litiumbatterier

Totalt samlas cirka 230 ton litiumbatterier in per år. Det är sju procent av den totala batteriinsamlingen.

– Andelen litiumbatterier i försäljning och insamling har ökat stadigt de senaste åren och kommer att fortsätta att öka, säger Kristina Eriksson, produktansvarig för batterier på El-Kretsen som ansvarar för batteriinsamlingen i Sverige, i ett pressmeddelande.

Batteridrivna produkter trendar just nu, nya produkter kommer och befintliga produkter blir batteridrivna vilket syns i försäljningssiffrorna. Däremot är det normalt ett ganska långt glapp innan försäljningstrender syns i insamlingsflödet.

Krävs nya rutiner

Övergången till El-Kretsens nya insamlingsrutiner har rört upp många känslor och frågor, både hos återvinningscentraler och åkerier, enligt ett pressmeddelande från El-kretsen.

– För många var våra nya rutiner första gången man fick vetskap om riskerna med litiumbatterier och att en ny lagstiftning kommit.

Det finns många särbestämmelser i den här lagstiftningen kring exempelvis, batteristorlekar, effekter och även skadade batterier. Kristina Eriksson är medveten om att det fortfarande finns oklarheter i El-Kretsens rutiner.

– Lagstiftningen är komplicerad och därför svår att kommunicera på ett enkelt sätt, så det är svårt att täcka in allt.