Ny rapport: kostnader för hamnkonflikten

Svenskt näringsliv har uppdragit åt Damvad Analytics att undersöka vilka konsekvenser och kostnader hamnkonflikten i Göteborg har orsakat under 2017.

Damvad Analytics rapport är den första samlade beskrivningen och beräkningen av hur hamnkonflikten har påverkat företagen och det omgivande samhället, exempelvis miljön när transporter omdirigeras från sjöfart till landtransport.

Enligt rapporten har näringslivets kostnader för hamnkonflikten uppgått till 4,5 miljarder kronor under år 2017. En tredjedel av dessa kostnader, 1,5 miljarder kronor, består av ökade logistikkostnader till följd av omdirigerade godsflöden.

Den största kostnaden för omdirigeringar har uppstått på grund av ökade transporter landvägen till och från europeiska hamnar. Övriga två tredjedelar av näringslivets samlade kostnader, motsvarande tre miljarder kronor, har uppstått till följd av försenade transporter. Beräkningarna utgår från konservativa antaganden. Kostnaderna kan alltså vara betydligt högre.