Biodieseln HVO ökar starkt 

april 20, 2017 Miljö/CSR , Transport

2016 ökade användningen av det förnybara dieselbränslet HVO med 71 procent och det var det första året som sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp bröts, till förmån för klimatet.

Efterfrågan på klimatsmartare drivmedel ökar för varje år, samtidigt som världens utsläpp från fossil energi för tredje året i rad står still trots att den ekonomiska tillväxten ökar. Marknaden och efterfrågan för HVO i Sverige växer kraftigt. Användningen av biodrivmedel ökade med hela 359 700 kubikmeter under 2016 jämfört med 2015,  en ökning på cirka 26 procent.

Det förnybara dieselbränslet HVO ökade med 501 400 kubikmeter  och totalt uppgick konsumtionen av HVO till 1 206 100 kubikmeter, vilket motsvarar ca 16 procent av den totala dieselanvändningen i Sverige under 2016 enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI.

Biodiesel står för 85 procent av alla biodrivmedel i Sverige. Enligt preliminär statistik från SCB svarade biodrivmedel för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror. HVO stod därmed för 66% av alla levererade biodrivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016.

 


Läs mer