Havererade containerfartyget i Kalmarsund har miljöfarlig last

november 30, 2012 Miljö/CSR , Transport
Havererade containerfartyget i Kalmarsund har miljöfarlig last

Kustbevakningens fartyg hade igår eftermiddag inte inte observerat något läckage av olja från Trans Agila. Foto Kustbevakningen

Trans Agila, ett av TransAtlantics containerfartyg på väg söderut genom Kalmarsund från Södertälje mot hamnen i Åhus, grundstötte kraftigt natten till torsdagen på Krongrundet utanför Stora Rör.

Besiktningen av det grundstötta lastfartyget har fått skjutas upp i väntan på bättre väder. Olyckan berodde på ett allvarligt navigationssfel, då fartyget passerade Krongrundet på fel sida. Om detta beror på att fartygsbefälet somnat eller annan orsak är ännu oklart.

Med dagens moderna navigationsstöd är haverier i svenska vatten mycket ovanliga. Dålig sikt, kraftiga strömmar och höga vågor gör att det inte går att dyka i området och inspektera fartygets skrov för att se hur allvarlig skadan är.

– Förutsättningarna för läktring av olja försämras hela tiden, då temperaturen sjunker under natten. Därför avvaktar vi med arbetet med att tömma fartyget på olja, säger Gunnar Persson, Kustbevakningen till tidningen Barometern.

Om det är möjligt flyttas fartyget på fredag. Kustbevakningens miljöfartyg KBV 002 från Visby och KBV 202 från Simrishamn ligger i närheten av haveristen för att säkra upp fartyget och minimera risken att fartyget driver av grundet och sjunker om ankarna skulle släppa.

Trans Agila är lastad med containrar, varav 3 innehåller ammoniumnitrat, ett gödningsmedel som är klassat som miljöfarligt. Dessutom har hon drygt 100 kubikmeter bunkerolja ombord, varav 80 kubikmeter tjockolja och resten dieselolja.
Länsar har lagts ut runt haveristen och förorenat vatten pumpas över till Kustbevakningens miljöfartyg KBV 047 från Kalmar.

Trans Agila larmade om att man gått på grund vid 3-tiden natten till torsdagen. På morgonen gick fartyget för egen maskin närmare land och sattes på grund för att förhindra att hon skulle sjunka.

Trans Agila är utflaggat till Antigua Barbuda och hyrs via ett tyskt rederi av svenska rederiet TransAtlantic. Fartyget var på väg från Södertälje hamn till Åhus.

Arbetet med att läktra över innehållet i fartygets oljetankar till Kustbevakningens miljöfartyg har stött på problem. Därför är det oklart om någon olja läckt ut från fartyget.


Läs mer