Hamnar kräver att svaveldirektivet utvärderas

april 8, 2016 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

2008 skärpte EU det s k SECA-direktivet, alltså kraven på att hålla svavelhalten i marina bränslen låg för att påskynda sjöfartens utveckling av miljövänliga drivmedel. Ostkusthamnar i samverkan uppskattar direktivet, men efterfrågar samtidigt uppföljning av detsamma.

Sjöfarten är det transportslag som erbjuder omedelbar avlastning av den hårt belastade landinfrastrukturen. Det är också det transportslag som släpper ut minst koldioxid per tonkm. Att sjöfarten behöver bli mer miljövänlig är ett faktum.

Ostkusthamnar i samverkan gjorde under hösten en undersökning som visar att framförallt när det gäller utsläpp av miljöfarliga partiklar så finns det mycket att göra för branschen.

Att SECA-direktivet genomfördes och skärptes är således bra ur en miljösynpunkt. Direktivet ställer nyttiga krav på hela branschen att bli renare. Regeringen bör dessutom verka för fler internationella överenskommelser som minskar sjöfartens klimatpåverkan.

Men direktivet gör sjöfarten dyrare. Detta slår hårt mot Sveriges internationella konkurrenskraft. Erik Zetterlund, vd på Oxelösunds hamn, menar att det saknas analyser på hur hårt direktivet slår mot svensk export.

– SECA-direktivet är bra ur miljösynpunkt, men samtidigt skadar det såklart svenska företag om det gör att exporten till sjöss blir dyrare. I längden skadar även detmiljön, eftersom exportörer tvingas välja mer miljöskadliga alternativ av ekonomiska skäl, säger han i ett pressmeddelande.

Ostkusthamnar i samverkan, som består av 11 hamnar, väntar med spänning på analyser av både de ekonomiska och miljömässiga effekterna av SECA-direktivet.


Läs mer