Elgiganten satsar på gas

mars 27, 2019 Miljö/CSR , Transport

Elgiganten, Gasum och Volvo i biogassamarbete. Foto: Elgiganten.

Elgiganten, Volvo Lastvagnar och Gasum går nu in i en testperiod där Elgigantens samarbetspartners ska köra de utgående transporterna från Elgigantens nordiska distributionscenter i Jönköping på flytande biogas.

Testet är en del i förberedelserna för Elgigantens nya transportavtal, som från och med våren 2020 ställer krav på att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel.

– Bra logistik handlar inte enbart om att få produkterna till rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. Vi vill att det ska göras med så liten påverkan på vår gemensamma miljö som möjligt, kommenterar Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.

Vid upphandlingen av Elgigantens nya transportavtal våren 2020 kommer kravställning vara att delar av fordonsflottan ska gå på fossilfria drivmedel, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med 50 stationer till och med 2020, varav en skall vara placerad på Torsvik nära Elgigantens nordiska distributionscenter.

– När företrädare som Elgiganten går i bräschen för hållbara transporter så måste vi finnas där med infrastrukturen som behövs för att erbjuda renare energialternativ, kommenterar Mikael Antonsson, Country Manager Traffic på Gasum.

Biogas utvinns av organiskt avfall och i tillverkningsprocessen bildas även ekologisk biogödsel, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Genom att använda biogas istället för fossil diesel minskar utsläppen av partiklar och koldioxid.

Volvo Lastvagnars gasbilar kan drivas av 100 procent flytande biogas vilket ger en helt fossilfri transport. För de 70–100 ekipage som avgår från distributionscentret i Jönköping varje dygn till över 250 destinationer är förhoppningen att de samarbetsparters som är med i testet ser att gasbilar både sänker drivmedelskostnader och utsläppen utan att göra negativ påverkan på prestanda.