Anläggning för flygbränsle av skogsråvara i startgropen

februari 7, 2019 Miljö/CSR , Transport

Cortus Energy och Swedish Biofuels (SB) har i ett föravtal kommit överens om att samarbeta med målet att gemensamt under 2019 projektera en första kommersiell anläggning för tillverkning av biojetbränsle baserat på skogsråvara och alkoholer för Arlanda flygplats behov.

Inledande kontakter kring mark, logistik, bränsle och tillståndsgivning har tagits under vintern. Cortus och SBs gemensamma anläggning för biojetbränsle blir den första i sitt slag och med en stor global marknadspotential. SBs biojetbränsle uppfyller nu gällande standarder för flygbränsle. Biojetbränslet har framgångsrikt testats av amerikanska och svenska försvaret respektive för civilt flyg under de senaste tio åren. Förutom grönt jetbränsle kommer fabriken att kunna producera andra värdefulla produkter som flytande transportbränslen och kemikalier.

– Vårt gemensamma projekt för biojetbränsle från skogsråvara står för allt det som vi jobbat för under snart tjugo år. Genom att vi redan har uppfyllt gällande standarder för jetbränsle med vår teknik ser vi nu ett möjligt kommersiellt genombrott för grönt flygbränsle, först i Sverige och sedan vidare ut i världen, kommenterar Angelica Hull, vd och grundare av Swedish Biofuels.

– Att få möjlighet att inom ett par år i kommersiell skala tillverka grönt flygbränsle är ett fantastiskt steg framåt, inte bara för Swedish Biofules och Cortus, utan för alla de som verkar för en minskad klimatpåverkan, kommenterar Cortus grundare Rolf Ljunggren.

Om Swedish Biofuels

Swedish Biofuels AB, grundades 2000 och har utvecklat och verifierat ny produktionsteknik för biojet- och transportbränslen respektive kemikalier baserat på egna patenterade processer för alkoholer i kombination med vätgas och syngas. SBs Biojetbränsle har tillverkats och sålts i mindre skala sedan tio år. Detta arbete har resulterat i ett biojetbränsle som idag uppfyller både civila och militära standarder. Swedish Biofuels har från EU fått delfinansiering för uppförande av en första biojetbränsleanläggning.