Hallands hamnar bildar gemensamt bolag

september 7, 2012 Logistiklägen , Transport

Halmstads och Varbergs hamn ska starta ett gemensamt hamnbolag som går under namnet Hallands Hamnar. Formellt beslut tas i oktober av kommunfullmäktige och bolaget startar i januari 2013.

– Skapandet av Hallands Hamnar är en vinst. Vi stärker den regionala utvecklingen och hamnarnas attraktivitet som logistikoperatörer, vilket gynnar såväl regional tillväxt som lönsamhet. Dessutom undviker vi överinvesteringar, säger Carl Fredrik Graf, kommunstyrelseordförande i Halmstad i ett pressmeddelande.
Hallands Hamnar föreslås få sitt säte i Halmstad med verksamhet vid de båda hamnarna. Det gemensamma bolaget övertar personalen från de kommunala hamnbolagen medan övriga tillgångar inledningsvis finns kvar i respektive hamnbolag. Driftsbolaget sköter all löpande verksamhet, marknadsföring, försäljning, utveckling och administration. Nuvarande vd:n för Halmstads hamn, Björn Alvengrip, föreslås få ett utvecklat chefsuppdrag för det gemensamma bolaget.

Volymmässigt bland landets största
Hallands Hamnar skulle volymmässigt bli bland Sveriges tio största hamnar och få ökad konkurrens- och attraktionskraft i jämförelse med andra regioner.

– Vi blir en av landets större hamnar och ökar våra konkurrensfördelar då vi kan använda våra resurser där de bäst behövs, kommenterar Jörgen Warborn, kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

Stärks inom tågpendlar och containers
Hamnbolagen i Halmstad och Varberg hanterar främst sågade trävaror, övriga skogsprodukter, recycling, stål/metaller och import av bilar. Genom det gemensamma bolaget tror sig hamnarna kunna bli starkare inom containersegmentet, järnvägspendlar och ro-ro trafik.

Halmstads och Varbergs hamn har tillsammans cirka 150 anställda och en sammanlagd omsättning på cirka 210 miljoner kronor per år. De kommunala hamnbolagen kommer att äga 50 procent var av Hallands hamnar. Personalen har informerats om intentionerna och det formella beslutet väntas tas av bägge kommunfullmäktige under oktober. Bolaget beräknas vara igång 1 januari 2013.
 


Läs mer