Gävle hamn fördubblar containerterminal

maj 21, 2018 Logistiklägen , Sjöfart

Gävle hamn planerar för en fördubblingen av containerterminalen. Foto: Gävle hamn.

År 2017 ökade containervolymerna i Gävle hamn med 25% jämfört med 2016. Första kvartalet av 2018 visar på fortsatt uppgång och tillsammans med Gävle Hamn står Yilport nu  i begrepp att påbörja fördubblingen av containerterminalen.

I Gävle hamn finns cirka 40 aktörer inom olika branscher. Yilport är den största och driver sedan två år tillbaka hamnterminalverksamheten. Gävle Hamn AB, som ägs av kommunen, äger marken och infrastrukturen och ansvarar för den långsiktiga strategiska utvecklingen av Gävle hamn.

– Vi har haft fantastiska siffror på containerterminalen i Gävle hamn både föregående år och för årets första kvartal. Vi börjar närma oss nuvarande containerterminals kapacitet. Genom fördubblingen kommer vi inte bara kunna möta den ökade mängden containergods. Vi kommer även skapa fler arbetstillfällen och sätta en tydligare markering av Gävle Hamn på kartan för internationell import och export, kommenterar Håkan Bergström, försäljningschef, Yilport Nordic.

Yilport är ett dotterbolag till Yildirim group, ett familjeägt företag som etablerades redan 1963. Sitt första internationella förvärv skedde i Sverige 2008 och sedan dess har företaget expanderat och har nu verksamhet i 21 länder på 4 kontinenter.

Den nya containerterminalen beräknas vara i full drift 2020.


Läs mer