Vinner Volvos bildistribution

september 3, 2012 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Logent Automotive Logistics, Logent och GreenCargos nya joint venture, tar över nybilsdistributionen till stor-Stockholm, Mälardalen och norra Sverige åt Volvo Personvagnar. Bilarna körs med Green Cargos godståg.

Logent har tecknat ett flerårigt avtal med Volvo Personvagnar som innebär att Logent från och 1 augusti i år sköter distributionen av Volvo Personvagnars nya bilar från Göteborg till stor-Stockholm, Mälardalen samt Norra Sverige. Biltransporterna kommer att gå i Green Cargos godståg.

– Detta är ett viktigt avtal för Logent där vi blir en av de största distributörerna av Volvo Personvagnars bilar för den svenska marknaden. Att vi slår oss in på en marknad med etablerade transportföretag och blir en helt ny leverantör för Volvo Personvagnar visar att vi har ett konkurrenskraftigt totalkoncept för bildistribution, kommenterar Anders Borgström, vd Logent Automotive Logistics.

Den miljöanpassade och effektiva distributionslösningen baseras bland annat på ett blocktåg med 24-timmars omlopp och daglig avgång. Samarbetet omfattar utöver distributionen för den svenska marknaden även att Logent transporterar bilar från Göteborg med tåg till Värtahamnen i Stockholm för vidare distribution med båt till Finland.

– Lösningen bygger på reserverad kapacitet i Green Cargos godståg med dagliga avgångar mellan Göteborg och Stockholm. Green Cargos landsomfattande nätverk tryggar också förbindelserna till platser i norra Sverige och med Logents övriga underleverantörer är detta ett mycket starkt erbjudande på marknaden, kommenterar Mats Hanson, marknadsdirektör på Green Cargo.

Logent Automotive Logistics är ett Joint Venture mellan Logent och Green Cargo och startades i slutet av 2011. Verksamheten är en del av Logents affärsområde Ports & Terminals och ska leverera effektiva distributionslösningar inom segmentet Automotive. Logent Automotive Logistics upphandlar terminal- och distributionslösningar samt närliggande tjänster efter kundernas behov. Basen i de erbjudna lösningarna är Green Cargos transportlösningar på tåg, Logents terminalnät och IT-system samt därtill kopplade åkerier.


Läs mer