Ur senaste numret: Riskerna växer i försörjningskedjorna 

september 13, 2019 Intervjun , Logistik
Ur senaste numret: Riskerna växer i försörjningskedjorna 

Göteborgs hamn utgör en av ett fåtal containerhamnar, bulkhamnar och järnvägar som utgör mycket smala sugrör till Sveriges försörjningsstråk. Foto Göteborgs hamn.

Den globala handeln bygger på komplexa och känsliga försörjningskedjor – som nu riskerar att raseras av handelskrig och protektionism. Det är hög tid att politiken, myndigheterna, näringsliv och hushåll beaktar riskerna med förändrade strukturer och intressen i försörjningskedjor, menar Freddy Jönsson Hanberg på Totalförsvarsstiftelsen.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

De senaste decennierna har den globala handeln präglats av ökad frihandel. Handelsmurar har rivits, tullar har försvunnit och fri, rörlig, öppen varu- och arbetsmarknad har präglat utvecklingen, med stor ekonomisk tillväxt som följd. Sedan 2016 har molnen på himlen dock blivit fler och mörkare.
– USAs protektionistiska handelspolitik har fått ett nytt uppsving genom Trump, som infört nya tullar och handelssanktioner, och Brexit var ett hårt slag mot EU-tanken. Fram till dess levde många med en positiv bild av den fria handeln på den inre marknaden, säger Freddy Jönsson Hanberg på Totalförsvarsstiftelsen.

Ritar om maktkartan
Handelskriget mellan Kina och USA trappas upp och många intressenter ser på det nya läget som en möjlighet att rita om den globala maktkartan.
– Kina försöker öka sin makt och bryta USAs envälde i den globala handeln. Men de här trenderna med förändrade handelsflöden sker relativt långsamt och förutsägbart, och går att hantera.
Det vi därför verkligen borde börja oroa oss för är attacker och mer akuta försörjningskriser, menar Freddy Jönsson Hanberg. Han har sin bakgrund inom försvarslogistik, och ser flera svagheter i det svenska logistiksystemet.
– Försvarslogistiken planerar utifrån att det kan ske illvilliga attacker eller störningar i ett lands försörjning, som en cyberattack som slår ut viktiga system, bombning av en bro eller viktig försörjningsnod eller hot som lamslår transportnäringen. Då kan handelsvägar och godsflöden strypas i ett slag eller över en natt.

Freddy Jönsson Hanberg är rådgivare, reservofficer och grundare av Totalförsvarsstiftelsen. Foto Privat

Sårbar försörjning
Bland annat är den svenska transportindustrin hårt konkurrensutsatt från utlandet och mycket känslig logistik som läkemedelsdistribution och sjuktransporter är utlandsägd. Sverige har också anmärkningsvärt låg andel inhemsk livsmedelsproduktion. Även livsmedelsindustrins just in time-tänk och ökande automatisering och centralisering av logistiken gör försörjningen sårbar. Stryps försörjningen är butikshyllorna tomma inom
en vecka.
– Sverige har en självbild som ett självförsörjande land, att vi har skogen, vattnet och massor av bönder, men den bilden stämmer inte längre. Antalet aktiva lantbruk har minskat drastiskt de senaste 20 åren.

Noder och godsstråk sårbara
Ett modernt urbaniserat välfärdssamhälle står och faller med fungerande försörjningskedjor. Logistik och den tillhörande infrastrukturen har därför strategisk betydelse – för oss och för våra antagonister. Sveriges försörjningskedjor går ofta från produktionsområden i östra Asien till butiker och
monteringsanläggningar i landet. Att ett fåtal hamnar och järnvägar utgör smala sugrör till rikets försörjningsstråk är därför en stor risk.
– Det är sant att vi har överkapacitet i våra hamnar, många nämner det. Men har vi ingen plan för hur vi ska utnyttja den kapaciteten vid en kris så är den inte till någon glädje.

Lätt att isolera Göteborg
Han tar Göteborg som exempel, som är extra sårbart ur försvarslogistisk synpunkt.
– Göteborg står för stor delar av landets godsflöden, men är beroende av flödet på några få trafikleder, som är relativt enkelt att skära av och på så vis isolera staden från landsidan.
Sjösidan är svårare att täppa till, så blir Göteborg isolerat är det ett större problem för resten av Sverige initialt än för Göteborgarna själva.
På senare år har Sverige också fått en koncentration av logistikparker till ett fåtal platser, vilket ur logistiksäkerhetssynpunkt är olyckligt.
– Försvarsmakten har haft centrallager i Arboga, men det avvecklas nu delvis eftersom det blir för sårbart med en försörjningspunkt.
Ökad automatisering och elektrifiering av lagren gör också logistiken mer sårbar.
– Livsmedelsförsörjningen är ett tydligt exempel på hur logistiken koncentreras. Tänk om någon skulle bomba Logicenters nya centrallager
för Axfood i Bålsta, eller bara skära av strömförsörjningen så att anläggningen stannar. Vad händer då med Mälardalens livsmedelsförsörjning?
Det är hög tid att Sverige börjar tänka på försörjningstryggheten.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Seminarium om logistiksäkerhet

Den 4 november arrangerar Totalförsvarsstiftelsen, i samarbete med logistikkonsulten Jan Sjöstrand, ett seminarium om Logistiksäkerhet i Göteborg, där näringlivet bjuds in att ta del av den kunskap som byggts upp på området. Dagen efter, den 5 november, bjuder Försvarsmakten in till en workshop för företag som har möjlighet att försörja försvaret med förnödenheter eller logistiktjänster i krissituationer. Freddy Jönsson Hanberg och Jan Sjöstrand kommer också att tala om Globala försörjningsrisker på Intelligent Logistiks seminarium Logistikläget 2020 den 6 februari.