Trelleborgs hamn trotsar minskat järnvägsgods

mars 2, 2013 Logistik , Logistiklägen , Transport
Trelleborgs hamn trotsar minskat järnvägsgods

Trelleborgs Hamn firade 150 årsjubileum i höstas. Redan 1886 kom järnvägen till hamnen.

Trelleborgs hamn har tappat mycket tåggods, trots ambitionen att öka andelen. Därmed ökar också lastbilstrafiken i Sydsverige och skapar stora miljöproblem.

Stor på RoRo
Trelleborgs hamn är Sveriges största RoRo- och färjehamn, med ca 250 000 lastbilar per år. När det gäller totala godsflöden ligger hamnen tvåa efter överlägsna Göteborg, och är utpekad som Core-hamn av EUs transportnätverk TEN-T. Sedan 2011 görs stora investeringar i muddring av farleden och en 3 km lång vågbrytare, som blir klar i april 2013. En ny kaj byggs 2013 – 2015 ut åt havet på muddermassor.
– Vi kommer att kunna erbjuda bättre service, bl a elanslutning och ta emot fartyg på 240 meter mot dagens 200, säger Tommy Halén, vd Trelleborgs hamn.
De två kombiterminalerna byggs ihop till en och tidigare hamnområde frigörs för stadsbebyggelse. Det innebär att fartygstrafiken flyttas ut från centrala staden.
Från Trelleborg går färjor till Swinoujscie, Sassnitz, Rostock och Travemünde, totalt 13 s k RoPax-fartyg.

Rangerar till kombiterminalen
Trots södra Sveriges miljöproblem med ökande transittrafik med tunga godstransporter på väg, och trots att hamnen satsat hårt på att öka järnvägsgodsets andel, minskar tågvolymerna drastiskt i Trelleborgs hamn. Under 2012 minskade mängden gods på järnväg via hamnen med nära 19 %. Främsta orsaken är Cargonets nedläggning.
Lastbilsgodset minskade under samma period, men bara med 3,6 %. 2012 hanterades ca 1 miljon ton gods på järnväg och 9 miljoner ton lastbilsgods.
Men ansträngningar görs för att få mer på järnväg. Sedan årsskiftet har hamnen satsat på rangering av järnvägsvagnar till kombiterminalen. Den första kunden är TX Logistik, som kör två tåg dagligen – till Årsta och Eskilstuna. Green Cargo däremot rangerar fortfarande sina egna tåg i hamnen.
2007, året före finanskrisen, fraktades det mest gods via Trelleborgs hamn. Mängden gods låg då på nära 12,9 miljoner ton.

Av Lena Sonne


Läs mer