TransFargo stärks i Baltikum

oktober 21, 2013 Logistik , Transport

Rhenus estniska och lettiska filialer ingår från och med oktober 2013 i transportnätverket System Alliance Europe, där även TransFargo är medlemmar.

System Alliance Europe (SAE), har utökats med två nya medlemmar; Rhenus i Lettland och Estland. Samarbetet startar i oktober 2013 och innebär för TransFargo att relationerna med Baltikum stärks ytterligare. Samtidigt förbättras kundservicen genom höga kvalitets- och informationskrav inom nätverket.

Logistikbranschen i Lettland och Estland beskrivs av SAE som stabil och prognoserna för exportutveckling och investeringar är positiva. Rhenus finns sedan tidigare representerade inom nätverket med 10 andra företag och är väletablerade i Lettland och Estland.

TransFargo är ett privatägt svenskt logistik- och transportföretag inriktat på att sälja kundnära tjänster. Företagets tjänster omfattar landtransporter i Europa, sjö- och flygtransporter samt tredjepartslogistik.


Läs mer