SAP-lösning driftsatt i tid och på budget

oktober 21, 2013 Ekonomi , IT/Teknik , Logistik , Produktion

Med Implema som lokal partner har Smurfit Kappa driftsatt en europeisk SAP-lösning i sin svenska verksamhet. Projektet, som omfattade affärssystemstöd för alla kärnprocesser inom finans och logistik på tjugo olika enheter, genomfördes på åtta månader – i tid och på budget.

Smurfit Kappa Group, med verksamhet i 32 länder, beslutade att rulla ut en gemensam SAP-lösning till samtliga europeiska länder i samband med fusionen mellan Smurfit och Kappa 2005. Syftet var att öka transparensen i bolaget för att kunna mäta, följa upp och styra effektivare. Implema valdes som partner i Sverige.

– Vi valde Implema därför att de har erfarenhet av liknande projekt, goda referenser och byggde ett stort förtroende där vi kände oss trygga i att de kunde styra projektet och leverera i tid och på budget, kommenterar Alex Chamineaud, ansvarig för Smurfit Kappas europeiska SAP-utrullning.

Projektet startade tidigt i oktober 2012. Implementationen driftsattes i maj 2013.

– Implema levererade precis det de skulle i tid och på budget. De har varit professionella och kunniga och har tagit fullt ansvar för hela lösningen. Vi har haft en mycket bra dialog som har hjälpt mig oerhört, säger Paul Bol, finanschef på Smurfit Kappa i Sverige.

En framgångsfaktor har varit bra styrning genom hela projektet.

– Smurfit Kappa har haft en extern projektledare som har varit vår motpart från kundens sida. Vi har även haft en styrgrupp där bland annat den svenske vdn har suttit med. Det har gett en bra förankring i verksamheten, säger Jan Fornell, Key Account Manager på Implema.

Smurfit Kappas svenska verksamhet ser redan nya möjligheter med det nya systemet.

– Vi kan följa upp även vår svenska verksamhet bättre. Nu tittar vi på hur vi kan utveckla detta ännu mer med hjälp av Implema, säger Paul Bol.

Smurfit Kappa producerar pappersbaserade förpackningar och produkter. I Sverige har företaget 1 400 anställda och hela kedjan täcks från papperstillverkning till design och produktion av produkter. Globalt har företaget omkring 41 000 anställda i 32 länder med en omsättning på 7,3 miljarder € 2012.


Läs mer