Sveriges bästa logistiklägen utsedda

februari 11, 2020 Logistik , Logistiklägen
Sveriges bästa logistiklägen utsedda

Helsingborgsregionen är glödhet och och kliver upp på andra plats, lägets bästa placering någonsin. Tillsammans med trean Örebro som också ökar sin poäng så flåsar lägena ettan Göteborg i nacken, när Intelligent Logistik för 16e gången listar Sveriges bästa logistiklägen.

Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning den som vill etablera ett centrallager i Sverige. Listan har med åren vuxit från 15 till 25 lägen, kriterier har tillkommit och förfinats för att följa de trender som påverkar var lager placeras. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat, för att ta tempen på Logistiksverige över tid.

Ytor tungt kriterium

Logistikytor är det tyngsta och mest dynamiska kriteriet. Här vägs lägets befintliga logistikstock, tillkommande logistikytor över 10 000 kvm de senaste fem åren samt årets nyetableringar in.

Enligt en kartläggning av fastighetsdata från Newsec som Intelligent Logistik genomförde 2019, finns 95 procent av alla stora lager (minst 10 000 kvm)  i något av lägena på listan. Göteborgsregionen har mest lager, ca 11 procent av den totala lagerstocken följt av Jönköping med 9 procent. Slår man ihop Stockholmslägena finns dock 17 procent av lagerstocken där.

De senaste fem åren har mest byggts i Göteborgsregionen, med närmare 656 000 kvm tillkommande ytor 2015–2019, följt av Stockholm Nord med 287 000 kvm och Helsingborg med 228 000 kvm. I år beräknas ca 579 400 kvm nya logistikytor tillkomma i landet, främst i Skåne, Göteborg och norra Stockholm. Lagertillväxten väntas fortsätta, drivet av den växande e-handeln som är mer ytkrävande än traditionell handelslogistik.

Lägen som utmärker sig 2020

Under konferensen Logistikläget 2020, som Intelligent Logistik arrangerade i samarbete med Logicenters på Berns den 6 februari, uppmärksammades också fem lägen som tidningen anser utmärker sig lite extra 2020:

Sveriges bästa logistikläge 2020:

Göteborgsregionen 

Motivering: 

Göteborgsregionen är ett exceptionellt distributionsläge för logistik genom Nordens största containerhamn med ett starkt tågpendelnät. Stark regional tillväxt både som konsumtionsmarknad och för det logistikintensiva näringslivet. Genom Chalmers och Göteborgs universitet är man ett av landets starkaste kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning. Trots utmaningar att möta markbehovet har tillväxten av logistikytor legat högst i landet de senaste åren, så även 2020, med 187 000 kvm tillkommande ytor under året.

 

Årets tillväxtläge 2020: 

Helsingborgsregionen 

Motivering: 

Helsingborgsregionen gör sin bästa placering någonsin på listan och hamnar bara två poäng efter ledande Göteborg. Med 150 000 kvm tillkommande ytor 2020, gör läget också sitt överlägset bästa tillväxtår någonsin. Hamnen ökade sina containervolymer med 10,8 procent 2019 till 267 652 TEU. Läget finns mitt i ett konsumtionscentrum som växer i betydelse. Har länge varit landets centrum för livsmedelslogistik, men växer nu starkt inom TPL, e-handel och som internationellt distributionsläge.

 

Andreas Götberg, BRG och Jacob Minnhagen från Göteborgs hamn fick ta emot Göteborgsregionens Diplom som “Sveriges bästa logistikläge 2020”. Här tillsammans med Mikael Kipowski på Helsingborgs stad, som fick utmärkelsen “Årets Tillväxtläge 2020” samt Hilda Hultén på Intelligent Logistik som delade ut priset. Foto Klara Eriksson.

 

Årets last mile-läge 2020: 

Stockholm Nord 

Genom sin centrala placering nära Sveriges enskilt största konsumtionsmarknad, ett hett val för logistik som kräver snabb leverans till konsument. Regionen, med lägen som Brunna, Rosersberg och Arlandastad, har fått flera prestigeetableringar de senaste åren, t ex Zalandos,  Systembolagets och Ikeas e-handelslager, flera TPL-etableringar och kommande automationslager för Ica och Axfood. Även last mile-aktörer som Budbee förlägger terminaler här, och det ryktas om en framtida automatiserad e-handelshub. Läget får alltmer prägeln av att vara Sveriges hetaste last mile-läge.

 

Årets hållbarhetsläge 2020: 

Malmöregionen

Motivering: 

Malmö stad har genom sitt etableringskrav på att marken i Norra hamnen ska användas för verksamheter med gods över kaj och via järnväg, gjort ett tydligt ställningstagande för att styra mot hållbarare logistikupplägg. Satsningen har burit frukt genom Belgiska MG Real Estates etablering på 42 000 kvm som kan bidra till fördjupat samarbete med de belgiska storhamnarna och gynna både regionen och hamnen. Läget har också rekordstark tillväxt med 90 000 kvm tillkommande logistikytor under 2020.

Årets kompetenslyft 2020: 

Örebroregionen

Motivering: 

Arbetskraft och kompetenstillgång får en allt större betydelse för var man väljer att förlägga  logistikverksamhet, och Örebro får genom sin satsning på ett nytt forskningscentra för hållbar logistik vid Örebro universitet – Center for Sustainable Business, CSB, en tydlig möjlighet att hjälpa näringslivet att kompetensförsörja och samtidigt bli mer konkurrenskraftigt och hållbart när det gäller transporter och försörjningskedjor. Regionen har ett aktivt logistiknätverk med kompetensutbyte som har ett stort värde för företagen i regionen.

Här kan du läsa mer om Sveriges bästa logistiklägen 2020


Läs mer