Svarttaxi-dom stoppar Uber i Stockholm

september 30, 2015 Logistik
Svarttaxi-dom stoppar Uber i Stockholm

Den 3 september dömde Stockholms Tingsrätt den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för olaga taxitrafik, 5 kap 1 § 1 st, taxitrafiklagen.

 

– En stor eloge till de poliser som stoppade den här bilen och förstod vad som var på gång. Det är nämligen inte så att det syns utanpå en privatbil att det handlar om svarttaxi, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet i ett pressmeddelande.

 

När domen fått laga kraft blir nästa steg att UberPop prövas i vidare perspektiv.

 

– De som kör svarttaxi för UberPop erbjuds inte bara en telefon med en app, de ingår också en noggrant reglerad överenskommelse om att utföra transporter för det stora, vinstdrivande företaget Uber.

 

Anders Berge, chefjurist i Svenska Taxiförbundet, betonar att det i taxitrafiklagen talas om ett s.k. beställaransvar, d v s att den som yrkesmässigt sluter avtal med någon om den ska utföra tillståndspliktiga transporter måste se till att giltigt taxitrafiktillstånd finns.

 

– Kommer man upp i den här stora omfattningen som det tycks vara frågan om när det gäller UberPop, handlar det om rejäl svarttaxiverksamhet. Då borde straffvärdet vara högt, inte bara för förarna, utan också för den som ligger bakom arrangemanget. Därför förvånar det mig att den här föraren bara fick 50 dagsböter, säger Anders Berge.

 

Föraren riskerar dock även att bli skönstaxerad.


Läs mer