Tribona säljer sin största fastighet för 1 miljard

december 5, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Lager

Fastighetsbolaget Tribona AB säljer fastigheten Saltängen 1 i Västerås för ett fastighetsvärde om 1 075 mkr. Byggnaden omfattar ca 104 000 m² och är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB. Från fastighetsvärdet kommer att avgå beslutade ännu ej utförda investeringar. Affären kommer att innebära en realiserad förlust om ca 55 mkr jämfört med bokfört värde per Q3 2014.

Köpare är Saltängen Property Invest AB, ett bolag som bildats och strukturerats av Pareto Securities AB. Bakom Saltängen Property Invest AB står ett antal institutionella och privata investerare. Affären görs i bolagsform och frånträdet samt betalning är planerat till den 19 december 2014.

”Fastigheten Saltängen 1 i Västerås har varit vår i särklass största fastighet och värdemässigt stått för en betydande del av vårt samlade fastighetsvärde. Efter försäljningen av Saltängen 1 kommer ICA fortsatt att vara en stor och viktig kund. Vår uttalade ambition om att växa bolaget till 10 mdkr på lång sikt ligger alltjämt kvar.” säger Per Johansson VD i en kommentar.


Läs mer