Stark rekryteringsmarknad i Norge

november 21, 2012 Logistik , Produktion

Rekryteringsbolaget Proffice går starkt fram i Norge, främst inom Industri och Logistik. I Finland ser det däremot mörkare ut.

Proffice fortsatte att växa i Norge under tredje kvartalet i år. främst inom Industri/Logistik. Nettoomsättningen ökade till 270 miljoner kronor under tredje kvartalet (265). Men siffrorna är inte odelat positiva, rörelseresultatet i landet minskade till 9 miljoner kronor (16) och marginalen blev 3,3 procent (6,0).
– Den norska verksamheten utgör en balanserande kraft för koncernen med stabilare ekonomisk utveckling. Under tredje kvartalet fortsatte vi att utveckla vår satsning inom affärsområdet Ekonomi, samt startade upp ytterligare ett specialistbolag med uthyrning och rekrytering av ingenjörer, Dfind Engineering, skriver Proffice i delårsrapporten.

Sparkar finsk ledning
I Finland halverade Proffice samtidigt nettoomsättningen till 14 miljoner kronor, jämfört med tredje kvartalet i fjol, och rörelseresultatet blev deppiga -1 miljon kronor (1).
“Efter kvartalets utgång har ledningen för den finska verksamheten bytts ut”, skriver Proffice i rapporten.


Läs mer