Skogsåkerierna drabbas av krisande skogsnäring

Skogsåkerierna drabbas av krisande skogsnäring

Åkerierna drabbas när skogsbranschen stammar. Foto Katrin Lidberg

När småhusbyggandet i Sverige går mot rekordlåga nivåer, pappers- och massindustrin samtidigt krisar och varslar och sågverken befinner sig i den värsta svackan på årtionden, slår det hårt mot skogsåkerierna i hela landet.

Enligt statistik från myndigheten Trafikanalys har antalet inrikes lastbilstransporter av rundvirke minskat med 21 procent under de senaste två åren. Under samma period har den samlade skogsindustrin varslat över 2000 anställda.
En färsk rapport från Sveriges Åkeriföretag visar att skogstransportörerna är den del av åkeribranschen som drabbats hårdast av konjunkturen. Under perioden 2006-2011 var skogstransporter den enda av 11 delbranscher där lönsamheten minskade.

Den genomsnittliga vinstmarginalen i åkerierna beräknas ligga mellan 3,5 och 4 procent. För skogsåkerierna har den under samma period legat under 1 procent.
Detta trots att skogstransporter idag kräver specialkompetens , god lokalkännedom och branschkunskap av skogsbilsförarna.
En förklaring är starka och förhandlingsvana skogsbolag och större upptagningsområden för transporterna vilket orsakar längre vänte- och körtider som ingen vill betala för.
 

Av Gösta Hultén
 


Läs mer