Bemanningsföretag i Gävle i konkurs

december 12, 2012 Logistik , Transport

Åkeriet Johansson Jokkmokk i Skutskär utanför Gävle startade ett eget bemanningsföretag kallat Nedre Dalälvens Bemanning för att slippa betala ut avtalsenliga löner till sina chaufförer. Men nu har bemanningsföretaget försatts i konkurs med skatteskulder på 1,5 miljoner kronor.

Det innebär att åkeriet mot slutet av sin verksamhet helt underlåtit att betala skatter och sociala avgifter, för att nu i stället lämpa över skulderna på skattebetalarna.
Åkeriet har bl a haft körningar för Schenker, Sandvik och det numera likaså konkursade trävarubolaget Karlit.
 


Läs mer