Safe Transart blir Safe Logistics och öppnar nytt säkerhetslager

januari 11, 2016 Logistik , Transport

Safe TransArt har namnändrats och heter numera Safe Logistics. Namnändringen sker i samband med att bolaget har avyttrat konsttransporter.

Safe Logistics erbjuder komplexa och specialiserade logistiktjänster för produkter som kräver en varsam hantering. Kunduppdragen innefattar i de flesta fall mycket mer än ”kaj-till-kaj-transporter”. t ex hanterar och installerar bolaget oemballerade produkter som skrivare, kopiatorer, sjukvårds- och serverutrustning. Safe Logistics kan även ta ansvar för en stor del av ”life-cycle-processen” åt sina kunder.
– På Safe Logistics ser vi många möjligheter under kommande år och kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet, kommenterar bolagets vd Johnny Skeppstedt.
– Ett viktigt steg i det arbetet är vårt nyetablerade och moderna säkerhetslager med säkerhetsklass 3 i Stockholm, där vi kan erbjuda både tillfällig lagring av högvärdiga produkter och helhetslösningar. Tekniklogistik är vårt största affärsområde och vi har byggt en logistikverksamhet med anpassad vagnpark och moderna anläggningar som innebär att vi kan leverera enligt våra kunders krav och
önskemål.
Det är inom tekniklogistik bolaget har längst erfarenhet, men erbjuder även tjänster inom möbellogistik och andra specifika tjänster som exempelvis flytt samt installation av säkerhetsskåp.
Under inledningen av 2016 kommer omprofilering av bilar och fastigheter att
genomföras och en ny hemsida etableras, www.safelogistics.se.

En organisationsförändring genomförs även, då bolagets huvudkontor flyttas från Varberg till Stockholm.


Läs mer