Årets första logistikfastighetsaffär i Örebro

januari 11, 2016 Fastigheter , Logistiklägen

Aspholmen Fastigheter har förvärvat en lager- och logistikfastighet belägen i Pilängen i Örebro.

Fastigheten rymmer två byggnader, med en total uthyrningsbar yta om cirka 5 800 kvadratmeter varav 4 300 kvadratmeter utgörs av lager och resterande del av kontor och personalutrymmen med en outnyttjad byggrätt om cirka 2 000 kvadratmeter.

Fastigheten är för närvarande vakant. Investeringen uppgick till 38 miljoner kronor och tillträde har redan skett.


Läs mer