PostNord köper norrländsk kyla

april 26, 2013 Logistik , Transport

PostNord och köper norrländska Bilfrakt Bothnias dotterbolag Nordisk Kyl Logistik AB (NLK) och Transbothnia. Därmed breddas verksamheten inom styckegods, partigods och thermo. 

PostNord har tecknat avtal om kontant förvärv av 100 procent av
aktierna i de av Bilfrakt Bothnia ABs ägda dotterbolagen Nordisk Kyl Logistik AB
(NKL) och Transbothnia AB. Detta efter att bolagen tillförts verksamhet från Bilfrakt
Bothnia. Förvärvet innebär att PostNord breddar sin logistikverksamhet i Sverige
med styckegods, partigods och thermo.

Bilfrakt är ett av Norrlands största logistik- och transportföretag och hanterar och transporterar gods och varor inom, till och från Norrland. Verksamheterna som förvärvas omsatte 2012 cirka 1 miljard kronor och har 280 anställda.

Till största del används externa åkare i verksamheten som har terminaler i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund och Överkalix.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland omsatte 2012 cirka 14,8 miljarder kronor och utgör en dryg tredjedel av koncernens
omsättning. PostNord strävar efter att bli den ledande aktören på den nordiska logistikmarknaden, bl a genom breddning av produktportföljen och ökad geografisk närvaro. 2012 förvärvades bl a Green Cargos TPL-verksamhet.

– Förvärven ger ett komplement till vår befintliga logistikverksamhet i
Sverige. Vi ökar vår närvaro i en viktig region och får en plattform för
tillväxt inom dagligvarulogistik och industrilogistik, säger Henrik Höjsgaard, chef
för affärsområde Logistik inom PostNord i ett pressmeddelande.

De åkerier som berörs av affären tar med sig de uppdrag de har idag till PostNord.
PostNord har positiva erfarenheter från förvärv av stycke- och partigodsverksamhet i
Norge där koncernen har utvecklat långsiktiga relationer med åkare.

– Thermo och Industri inom Bilfrakt verkar inom en sektor där det finns stora
framtida utmaningar i den strukturomvandling som sker, utmaningar som andra aktörer på sikt är bättre positionerade än Bilfrakt att hantera. PostNord var ett förstaval för oss, en seriös aktör och en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att stärka sin lokala närvaro, kommenterar Bilfrakts koncernchef Fredrik Persson.

Transaktionen förutsätter bland annat konkurrensmyndigheternas godkännande.
 


Läs mer