Polisen saknar klampar när lagen ändras

februari 23, 2015 Logistik , Transport

 När lagen öppnar för s k klampning av olagligt framförda lastfordon den 1 mars, så har polisen ännu inga klampar att använda. Alla sju polisregioner i Sverige kommer till en början att få testa vilken klampningsmetod som är bäst – ett ventillås som tömmer luften ur däcket om bilen kör iväg eller vanligt hjullås, som gör att bilen inte kan röras ur fläcken.

– Vi har tittat på flera olika låsanordningar som redan används i andra länder. Vi ska nu testa två varianter i ett fältförsök som ska pågå året ut och som ska ligga till grund för den upphandling som vi ska göra under 2016, säger Lena Tysk, chef för Utvecklingscentrum Mitt, till Ny Teknik..

– Vi har nu gått ut med riktlinjer till alla regioner och vi förser dem med utrustning så fort de säger att de är redo att sätta igång och hur många ”set” de bedömer att de behöver, säger Lena Tysk.

Hittills har det inte varit tillåtet med “klampning” för att hålla kvar ett fordon som polisen eller tullen stoppat och försöker hindra från att åka vidare. Ofta handlar det om lastbilar och långtradare som kör olagligt – för tung last, för dåliga däck eller förare som tvingats fuska med vilotiderna och kört för länge utan sömn till exempel.

Men från den 1 mars får polisen och tullen laglig rätt att dels lägga beslag på frakthandlingar, nycklar och registreringsskyltar – och om det inte räcker, ”klampa” fordonet under 24 timmar.


Läs mer