Polen ger volymrekord för Ystads hamn

februari 14, 2012 Logistik , Transport

Trots en svagare konjunktur fortsätter volymerna i Ystad Hamn att öka. Trafiken till och från Polen och Bornholm är förklaringen till framgångarna.

Den polska trafiken slog nytt rekord i total godsvolym på lastfordon, antal personbilar, antal passagerare och antal anlöp. Antalet lastfordon fortsatte också att öka, även om det ”bara” blev det näst bästa året hittills. Den polska marknaden är fortfarande stark. Antalet järnvägsvagnar fortsätter dock att minska, och här följer tyvärr Ystad den allmänna trenden.

Trafiken till och från Bornholm har under många år haft en stabil utveckling, även så under 2011. Nya rekord uppnåddes 2011 avseende den totala godsvolymen, antal lastfordon/bussar och antalet personbilar. Passagerartrafiken fortsatte också att öka, och förhoppningen är att ett nytt rekord väntas under 2012. Förutom turismen på Bornholm, är det resenärer till och från Köpenhamn som i stor utsträckning passerar Ystad – som del av dansk inrikestrafik.

Den konventionella trafiken har efter några års ökning åter minskat under 2011. Björn Boström menar att denna typ av trafik starkt varierar mellan åren och av hamnens totala godsvolym står den konventionella trafiken för 5%.

Vd för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström, förklarar att man är mycket nöjd med utvecklingen. Hamnen har starka samarbetspartners i BornholmerFærgen, Unity Line och Polferries som bedriver daglig färjetrafik till och från Ystad.
 


Läs mer