Newsec förvaltar logistikytor

februari 14, 2012 Fastigheter

Newsec Asset Management har fått i uppdrag att förvalta ytterligare drygt 80 000 kvm, främst logistikyta, fördelat på fyra fastigheter i Haninge, Linköping, Nässjö och Hyllinge.

Fastigheterna ägs av norska investerare genom dotterbolag i Sverige. Bolagen förvaltas av Pareto Business Management AS i Oslo.

Newsec Asset Management är en av Sverige ledande fastighetsförvaltare med cirka 4 miljoner kvm i förvaltning. Mer än hälften är av kontorslokaler och cirka 1,5 miljoner kvm av butiks- och handelsytor, varav 38 köpcentra.


Läs mer