Panaxia avyttrar i Litauen

maj 30, 2012 Logistik , Transport

Panaxia “säljer” sitt innehav på 50 procent av aktierna i det litauiska bevakningsföretaget UAB Trikampis ziedas. Köpare är bolagets verkställande direktör som förvärvar aktierna för 1 litas, ca 2.60 svenska kronor.

Överlåtelsen av aktierna är villkorad av att Panaxias aktieägare godkänner avtalet på den extra bolagsstämman den 20 juni.

– Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i Litauen och svårigheter för Panaxia att få verksamheten lönsam har styrelsen beslutat att avyttra Panaxias engagemang i Litauen. Då verksamheten i bolaget är av mindre betydelse för Panaxiakoncernen och avyttringen är ett led i renodlingen av koncernens verksamhet bedömer styrelsen att försäljningen är till gagn för Panaxia och dess aktieägare, säger Björn Wallin, koncernchef i Panaxia i ett pressmeddelande.

Panaxia erbjuder rikstäckande tjänster inom värdetransporter, kontanthantering, logistik, bevakning, övervakning och teknik.


Läs mer