Östersund tvekar om nytt logistikområde

mars 28, 2012 Logistik , Logistiklägen , Produktion

Miljö- och samhällsnämnden i Östersund föreslås säga nej till en ny detaljplan för handel i Odenskog. Det är Persson Invest som vill etablera handel och logistikverksamhet på skogsmark mellan Woolpower och E14.
 

Totalt handlar det om 60 000– 70 000 kvm.
– Vi vill skapa två gatuanslutningar till marken från Chaufförsvägen, en via den mark som kommunen styckat av för en biogastankanläggning, och en som förlängning av Speditörsvägen, säger Ulf Ejenstam, Persson Invest, till Ö-P.
Området skulle passa för logistikverksamhet och godshantering, men även skrymmande handel, som bygghandel.
– Vi har några intressenter, men vi måste först ha en ny detaljplan innan vi kan slutförhandla. I dag finns ingen sådan planlagd mark i Östersund mer än i Torvalla. Som andra kommuner borde Östersund kunna skaffa sig ett färdigt ”lager” av planlagd mark, anser företaget.
Men stadsarkitekt Siv Reuterswärd föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väntar med planläggning i avvaktan på ställningstagandet till en ev. ny anslutningsväg mot E14.
Enligt stadsarkitekten behövs ytterligare trafikutredningar, och lämpligheten av en anslutningsväg till E 14 ska också diskuteras i kommunens översiktplan under året. Vidare bör utredas hur en bäck i området påverkas, liksom Lillsjön. Stadsarkitektens samlade bedömning är att vänta med detaljplan tills nämnda frågeställningar är belysta.
– Vi har haft en ansökan om det här inne i två år, men Östersunds kommun driver inte utvecklingen framåt. Det är svårt när ingen tar tag frågorna. I stället skickas vi mellan olika avdelningar, säger Ulf Ejenstam.
Östersund syns knappt idag för de bilister som passerar staden, konstaterar Ulf Ejenstam.
– Råkar de i trafiken som kommer söderifrån titta åt höger när de passerar vid McDonalds, så missar de Östersund, säger han.
 

Detaljplan för Sundsvalls logistikpark ska antas

Sundsvall tar ett steg närmare en effektiv logistikpark med kombiterminal och containerhamn. Fram till den 2 april ställs detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark och Korstaverket.
– Det här känns jättebra, säger Åke Jonsson, VD för Sundsvall Logistikpark AB. Vi är inne i ett intensivt skede nu med planeringen, miljötillståndsansökan, samtidigt som för vi diskussioner med framtida samarbetspartners.
Detaljplanen för Sundsvall Logistikpark beskriver utvecklingen av ett transportnav i anslutning till befintliga Tunadalshamnen med koppling mellan tåg, fartyg och lastbil. Hamnen byggs ut med en landutfyllnad på 8 hektar till en containerhamn och lager för LNG fordonsbränsle. En kombiterminal byggs i anslutning till containerhamnen och även en stor yta med plats för etablering av logistik- och lagerverksamhet.
– Den samhällsekonomiska bedömningen som är gjord visar tydligt att satsningen ger en stor nytta. Det blir spännande att se hur logistikparken och de ytor som är avsatta för så kallat tredjepartslogistik kommer att ge ringar-på-vattnet-effekter för tillväxten i Sundsvall, säger Åke Jonsson.
 

Effektivisering av godstransporter för regionens företag är en stor nytta med logistikparken. Samlokaliseringen av flera transportslag och transportintensiva verksamheter gör att transportkostnaderna hålls nere och konkurrenskraften ökar för regionens företag. Det ger också en stor vinst för miljön.
Elektrifiering av järnvägen till hamnen och till SCA:s pappersbruk och sågverk gör att råvaror till skogsindustrin kan fraktas på tåg istället för på lastbil. Det kommer att innebära att 720 000 lastbilskilometrar sparas per år.
 

Nästa steg är antagande i kommunfullmäktige den 18 juni. Sundsvall Logistikpark kan då börja byggs nästa år


Läs mer