Nya frågetecken kring Norvik

november 9, 2012 Logistik

Byggstarten för Norviks containerhamn kan förskjutas ytterligare, rapporterar nyhetsbrevet PåHugget.

Frågetecken har länge funnits kring den bristfälliga infrastrukturen för godstransporterna till och från den nya hamnen.

Kammarkollegiet vill nu att Länsstyrelsen i Västra Götaland som neutral instans, ska utreda hur den kommande container- och rorohamnen på Norvikudden i Nynäshamn. Dels hamnens påverkan på miljön i området och vilka skyddsåtgärder som kan behövas, och dels om hamnverksamheten kan leva upp till gällande miljökvalitetsnormer.

Kammarkollegiet kräver också, i en skrivelse till Mark- och miljödomstolen, att Stockholms Hamnar kompletterar sin tidigare utredning om följdverksamheterna av den tillfälliga hamnen, järnvägs- och vägtransporterna samt fartygstrafiken. Bland annat kräver man preciseringar av hur stora containervolymer som beräknas transporteras på järnväg respektive landsväg.

De utbyggnader som kan behövas inom infrastrukturen finns inte med i Trafikverkets nuvarande planering.

Utslaget kan betyda att den planerade byggstarten skjuts upp minst ett år.


Läs mer