Ny tågförbindelse Helsingborg-Örebro

februari 8, 2012 Logistik

I början av februari inledde tågoperatören TM Rail containertransporter mellan kombiterminalen i Helsingborgs hamn och TM Terminal i Örebro.

Trafiken avser initialt främst rederiet CMA CGM´s behov av flytt av tomcontainrar till Örebro. Lastkapaciteten per tågsätt är 42 enheter. TM Terminal räknar med att eventuellt outnyttjad kapacitet ska täckas upp av andra rederienheter.

-TM Rail är en ny och mycket välkommen tågoperatör för oss.  Än så länge är denna pendel vår enda samarbetsform, men vi kommer naturligtvis att diskutera möjligheten till ett utvecklat samarbete, kommenterar Kjell-Åke Ranft, försäljningschef Helsingborgs Hamn.

Tågsättet anländer olastat till Helsingborg på söndagar och lastas med 42 x 45´ tomcontainrar för returtransport till Örebro.

I Helsingborgs Hamn har CMA CGM ett överskott av 45´ tomcontainrar, efter det att fulla 45´ containrar har lossats från rederiets veckoanlöp. För att undvika att behöva betala fraktkostnad för tomma tågsätt till Helsingborg, vill CMA CGM undersöka möjliga godsflöden i sydgående riktning.

Holmen väljer Optilon för heltäckande planering
 


Läs mer