Norge nätshoppar svenskt

februari 8, 2012 Logistik

Norge är den största utlandsmarknaden för 39 procent av de svenska e-handlare som säljer till utlandet. På andra plats kommer Finland för 23 procent och Danmark för 15 procent.

Det visar E-barometern Q4 2011 som Posten gör i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

Sverige har blivit ett centrum för e-handel i Norden. Kunniga näthandlare i kombination med en tidigare svag krona har lyft svensk näthandels export till våra nordiska grannar.

Två av tre svenska e-handelsföretag har kunder i utlandet, men bara 8 procent anger att mer än en femtedel av omsättningen kommer från utlandet.

– Det stora flertalet e-handelsföretag är små och fokuserar primärt på Sverige. Men steget att sälja utomlands behöver inte vara långt. De flesta nordbor har inga problem med att handla från en sajt på svenska, säger Arne Andersson, Postens e-handelsexpert.

Svenskarna själva handlar hellre från Storbritannien 53 procent av utlandsköpen, USA 51 procent och Tyskland 27 procent, enligt E-handelsbarometern.

En delförklaring kan vara att valutaeffekten missgynnar Norge och Danmark, medan Storbritannien och USA gynnas av att ha valutor som försvagats mot den svenska kronan.
 


Läs mer