Ny skogsterminal i Göteborgs hamn

juni 18, 2012 Logistik , Transport

Den 15 juni invigde RPG Logistics en ny skogsterminal i anslutning till Göteborgs hamn. Därmed stärks hamnens ställning som exporthamn för svenskt papper och virke.

Logistikföretaget RPG Logistics öppnar idag portarna till en ny logistikterminal med inriktning på skogsindustrin. Skogsterminalen tar emot papper, massa, virke och andra skogsprodukter som fraktas med tåg och bil från bruk och sågverk runt om i Sverige. Efter omlastning till containrar kan godset skeppas vidare med fartyg till exportmarknader runt om i hela världen
Terminalen ligger i Arendal, i direkt anslutning till hamnen. Enligt Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn, ökar omvärldens efterfrågan på svenskt papper, och att det därför är glädjande att RPG slår upp portarna.
Den 20 000 kvadratmeter stora terminalen har kapacitet att hantera 1,5 miljoner ton papper och andra skogsprodukter årligen. Det motsvarar 110 000 containrar (20-fots, TEU). Det innebär ett betydande tillskott för Göteborgs hamn. Export till Europa kommer främst att gå via hamnens roro-terminaler medan exporten till andra världsdelar går via containerterminalen, APM Terminals Gothenburg.
Järnvägsvagnar in i terminalen
Dubbla järnvägsspår, varav ett invändigt i byggnaden, gör det möjligt att köra in hela tåg i terminalen. Enskilda vägar underlättar lastbilstransporter mellan terminalen och hamnen. Terminalen kommer även att lasta om importgods från containrar till lastbilar för vidare transport till svenska handeln. Även stål och andra godsslag kommer att hanteras i terminalen.
Logistikföretaget RPG Group omsätter cirka 200 miljoner kronor och har cirka 130 anställda, med huvudkontor i Skandiahamnen i Göteborg.
 


Läs mer